Cesta je cíl

Gratuluji vám! Již jste se pravděpodobně rozhodli objevit svoji lepší verzi sebe sama a žít úplný život. Já jsem tu proto, abych vám byl nezaujatým osobním rádcem, koučem a v neposlední řadě i motivátorem na vaší jisté cestě k osobnímu růstu. Na počátku se všemi společně připravíme výchozí bod od kterého se můžeme dále posouvat. Stanovíme průběžné (měřitelné) cíle, ze kterých uvidíme, zda se růst vyvíjí požadovaným směrem. Dále celý proces upravuji tak aby byl výzvou, zábavný, smysluplný a vzájemně obohacující. Udělám vše proto, abych vám pomohl najít vaši nejlepší verzi sebe sama a kráčet po této cestě.

Chvíli potrvá, než se plně staneme tím, čím chceme. Mám velkou radost z nadšení u člověka, který uvěřil v sílu, která se skrývá v jeho vlastním nitru a rozhodl se tvořivým způsobem tuto cestu následovat. A to je v našich životech vždy velká událost, snad bych řekl jedna z největších. Nikdy plně nemůžeme dohlédnout, kam nás tento proud zanese. A takový je život – stále se měnící. Ale už jdeme na to a začneme pěkně od základů. Pak bude celý proces snadnější k pochopení a naše myšlení a jednání bude jistější.

Jak vypadá proces Coachingu?

Moje koučovací sezení jsou vždy vysoce individuální. Nenutím lidi do obecných koučovacích programů. V mé práci životního kouče jsou čtyři hlavní prvky. Často klienty provedu všemi těmito čtyřmi prvky chronologicky, ale také si mohou vybrat, které preferují.

1. Identita a budoucí já
Spousta talentu je promarněna ne pro nedostatek úsilí, ale pro nedostatek směru.

Možná máte pocit, že život je v pořádku, ale něco vám chybí – možná pocit bezpečí, smyslu, sounáležitosti nebo zábavy. Nebo možná přecházíte do jiné etapy svého života – dobrovolně nebo nuceně vnějšími událostmi – a nejste si úplně jisti, co si o tom myslet.

Prostřednictvím procesu, kterému říkám hledání cesty, pomáhám klientům vytvořit si silnější pocit toho, kým jsou a jasnější představu o tom, kým by se chtěli v příštím desetiletí stát.
1. Identita a budoucí já
2. Stanovení cíle
Mým úkolem jako životního kouče je pomoci vám identifikovat některé z cílů nebo výsledků, které chcete vidět v průběhu příštího jednoho až dvou let. V praxi se však cíle mohou měnit a upravovat dle nových možností. Celý proces je tedy živý a je stále nutno jej přehodnocovat a upravovat tak, jak se právě vyvíjí náš život.
2. Stanovení cíle
3. Myšlení jistým způsobem
Bez ohledu na to, jak jasná je vaše vize nebo jak „SMART“ jsou vaše cíle – bez správného nastavení mysli uděláte jen malý pokrok.

Přijetí správných návyků, rituálů a prostředí je proto životně důležité, pokud jde o úspěch. Pomohu vám zavést nové způsoby chování, abyste zvýšili svou produktivitu a odolali pokušením, která vás v současné době drží.
3. Myšlení jistým způsobem
4. Odpovědnost
Pokud hledáte samozvaného „tvrďáka“, který by vás zahanbil, káral a podobně, pravděpodobně pro vás nebudu tím pravým trenérem. Pokud jde o odpovědnost, raději se ke svým klientům chovám jako k dospělým – chytrým jedincům, kteří jsou dostatečně motivovaní na to, aby si najali kouče a udělali, co je potřeba.

Pearsonův zákon říká, že když se měří výkon, výkon se zlepšuje. To je důvod, proč jsem velkým zastáncem zavádění systémů, které vám umožní sledovat váš pokrok a zároveň se zaměřit na oblasti, které je třeba zlepšit.
4. Odpovědnost

S čím vám můžu pomoci?

Nejčastější dotazy, na které jsem tázán od nových klientů.

Ke koučování mám pragmatický přístup – nejedná se o nic tajuplného či magického. Z mé strany se jedná o rozvoj talentu či daru naslouchání, vidění, myšlení a předávání. Z velké částí používám nástroje, které jsou v konkrétní situaci pravděpodobně nejúčinnější. To vše je založeno také na předních výzkumech v oblasti koučování, pozitivní psychologie, time managementu, rozvoji leadershipu a především troše zdravého rozumu.

Atmosféra otevřenosti, vřelosti a naprostého nesouzení je to, co ode mě můžete očekávat. To, co od vás žádám, je zvědavý a hravý závazek k vašemu procesu růstu.
Zjistíte, že humor a lehkost jsou v mé práci kouče zásadní a zasmát se sám nad sebou je jeden z klíčů správného „vidění“.

A i když tu nemám kouzelnou hůlku Harryho Pottera, tak jako váš trenér zodpovědně a rád prásknu bičem, když je potřeba.

Jako váš životní kouč vám pomohu navrhnout zajímavější a smysluplnější budoucnost.

Naše společná práce bude zahrnovat pochopení toho, kdo jste, kde jste, co chcete a – což je důležité – proč to chcete. Pak vás udržím na jisté cestě, pokud jde o realizaci této vize. Zbavíte se všech nepotřebných a zatěžujících faktorů, které vás omezují a vzdalují od vaší vysněné představy sebe sama.

Společně prozkoumáme jakékoli existenciální a praktické otázky otevřeným a neodsuzujícím způsobem. Pomohu vám také probrat některé sny a cíle, o kterých jste ještě nebyli úplně připraveni se podělit s někým jiným.

Část tohoto procesu bude vyžadovat, abyste se osvobodili od očekávání ostatních – rodiny, vrstevníků, společnosti atd. Může to také zahrnovat naučit se více si důvěřovat tím, že dodržíte své závazky a přestanete prokrastinovat.

Bývají to začínající podnikatelé hledající oporu s možností opakovaných konzultací, lidé nespokojení s jejich dosavadní prací, partnerem, zdravím nebo lidé hledající životní motivaci.
Jsou to také movití a zabezpečení klienti, kteří uvízlí v honbě za ještě větším bohatstvím bez radosti z přítomného okamžiku, nešťastné ženy v domácnosti, jejichž jediným smyslem je jejich rodina či mladé páry chystající se na společný rodinný život. Nabízím proto rodinám možnost být mediátorem pro jejich děti s cílem opět nastavit pocit
harmonie (s možností dojíždění ke klientovi/cestovným).


Klienti, kteří chtějí se svým životem něco udělat, ale nevědí jak a kde začít…


Na počátku se všemi společně připravíme výchozí bod, od kterého se můžeme dále posouvat. Stanovíme průběžné cíle (měřitelné), ze kterých uvidíme, zda se růst vyvíjí požadovaným směrem. Dále celý proces upravuji tak, aby byl výzvou, byl zábavný, smysluplný a vzájemně obohacující. Jsme tu totiž jeden pro druhého.

Můžete se na mě obrátit i pokud jste se ve výše uvedeném nenašli. Udělám vše proto, abych vám pomohl najít vaši nejlepší verzi sebe sama

Je to přirozená a základní potřeba naší podstaty, která chce růst. Vybízí nás k většímu a skvělejšímu životu, který jsme schopni žít. Většinu života nás okolí přesvědčuje, abychom žili podle zájmu druhých a tento vnitřní hlas slábne. Našim cílem je znovu nalezení vnitřního vedení a vykročení po jisté cestě k sobě samým a skvělému životu. Pokud cítíte sílu a vnitřní náboj, je ten správný čas vykročit právě nyní. První krok správným směrem můžete udělat hned teď. Mým úkolem mentora je přispět na začátek vaší cesty trochou zkušeností a osobním vedením.

Kontaktujte mě

Pokud stále nevíte, jestli vám bude můj koučink vyhovovat, využijte prvních 45 minut konzultace zdarma!